TEL: 03 866 26 73

COHOUSING – Samenwonen met vrienden?

Steeds meer Belgen gaan samenwonen met vrienden of met een partner. Ze doen dat vooral voor het financiële voordeel. Wie samenwoont, kan de kosten van de huur en zelfs de boodschappen delen.

Met welke zaken dien je rekening te houden wanneer je gaat samenwonen met vrienden of je partner?

Wie beslist om samen te gaan wonen met één of meerdere personen en daar zijn hoofdverblijfplaats wenst te vestigen, valt onder het toepassingsgebied van het Vlaams Woninghuurdecreet.

Het huurcontract dient te worden afgesloten tussen alle huurders en verhuurders zodat zij allemaal zijn gebonden door hetzelfde huurcontract en zij samen verantwoordelijk zijn voor de correcte betaling en het onderhoud van het pand.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt wel dat elke huurder een individueel opzegrecht heeft. Elke huurder zou dus mogen vertrekken als hij de opzegvoorwaarden naleeft. Het is dan aan de vertrekker om een nieuw iemand aan te brengen.

Als er geen vervangende huurder wordt voorgesteld, blijft de vertrekkende huurder gedurende zes maanden verantwoordelijk voor de betaling van huur als de blijvende huurders niet correct betalen.

Als iemand vertrekt en individueel zijn huurcontract opzegt, kan het huurcontract niet worden aangepast maar dient er een addendum te worden opgesteld. Hierin kan worden opgenomen hoe de huurwaarborg wordt geregeld en in welke staat het pand zich bevindt bij het intreden van de nieuwe huurder. De oorspronkelijke plaatsbeschrijving blijft gelden t.o.v. de verhuurder.

Wanneer je met een andere persoon op hetzelfde adres gedomicilieerd staat, ben je automatisch feitelijk samenwonend. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat wanneer één van de huurders overlijdt, de andere persoon niet automatisch de enige huurder zal zijn. De huurrechten gaan over naar de erfgenamen. Zij worden dan verantwoordelijk voor het betalen van de huur en mogen dan ook gebruik maken van de woning.

Goede afspraken maken, is dus de key!

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be