TEL: 03 866 26 73

Duidelijkheid over beslissingen in mede-eigendom

Er is een tijdelijke maatregel voorzien die geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 tot 10 maart 2021 waarbij de algemene vergadering, die reeds had moeten plaatsvinden, mag uitgesteld worden. Dezelfde termijnregeling geldt voor een schriftelijk beslissing op afstand die tijdelijk geen unanimiteit meer vereist. Er kan nu rechtsgeldig gestemd worden volgens de gekwalificeerde meerderheden die gelden bij een fysieke vergadering. Hierbij kan er doormiddel van een stemformulier verzonden per mail of post een rechtsgeldige beslissing worden genomen, zonder een fysieke vergadering bijeen te roepen. Dit is een goede oplossing wanneer slechts 1 of enkele agendapunten met meer hoogdringendheid moeten afgehandeld worden.

Wel is de aanwezigheid op afstand een permanente wijziging in de wetgeving! Hiermee is de wet op mede-eigendom aangepast aan de moderne tijd en is een oplossing in tijden van een epidemie. De manier van vergaderen moet uitdrukkelijk in de oproeping opgenomen worden en kan gebeuren via de telecommunicatietechnieken die gezamenlijk vergaderen mogelijk maken.

Verder werd er een kleine aanpassing doorgevoerd waarbij er niet langer ‘dringend’ wordt vermeld bij het oproepen van een vergadering tijdens de COVID-pandemie. Hierdoor kan er vergaderd worden en een beslissing genomen worden alvorens een probleem escaleert.    

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be