TEL: 03 866 26 73

Lekkende stookolietank? Promaz komt tussen in saneringskosten.

6000 à 9500 Vlaamse stookolietanks blijken te lekken. Die lekkende stookolietanks zorgen niet alleen voor bodemverontreiniging, maar vervolgens ook voor grote saneringskosten voor de eigenaar van de grond. Om tegemoet te komen aan eigenaars die met een lekkende stookolietank geconfronteerd worden, werd recent bodemsaneringsfonds Promaz opgericht. Dat fonds komt tussen in de sanering, maar er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moeten de vervuilde gronden in België liggen én moet de lekkende stoololietank, boven- of ondergronds maakt niet uit, gebruikt worden voor de verwarming van een gebouw. Is dat het geval, dan kan de tussenkomst bij een woning maximaal 200 000 euro bedragen, voor andere gebouwen gaat het om de helft van dat bedrag. Ook wie al op eigen kosten zijn grond liet saneren, kan om een terugvordering vragen.

Meer weten over welke kosten al dan niet worden terugbetaald door Promaz en welke stappen u dient te volgen? Neem een kijkje op Promaz.be!

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be