TEL: 03 866 26 73

VERMINDERDE REGISTRATIEBELASTINGEN BIJ GRONDIGE RENOVAITE? VERGEET DE DEADLINE NIET

Wanneer je een enige eigen woning koopt en beslist deze grondig energetisch te renoveren, hoef je maar één procent registratiebelasting te betalen in plaats van drie. Daar hangt wel een deadline voor de verbouwing aan vast. Wie deze deadline niet haalt, moet naast de aanvullende rechten ook een belastingsverhoging betalen.

Om te genieten van het gunsttarief, moeten de renovatiewerken zeer ingrijpend zijn en dienen ze binnen de zes jaar te worden afgerond. Je moet ook binnen de zes jaar op het adres van de gekochte woning ingeschreven staan in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Drie maanden voor het verstrijken van die termijn, wordt er een herinneringsbrief in de bus gestuurd om je aan die procedure te herinneren.

Zes jaar lijkt misschien voldoende tijd, maar die termijn is niet voor iedereen haalbaar. Soms kan een onverwachte gebeurtenis ertoe leiden dat je de deadline mist. Dit kan bijvoorbeeld door overmacht zoals: overlijden, ernstige zieke of een zwaar ongeval.

Een ander geval van overmacht kan zijn dat je te kampen krijgt met het pand dat onbewoonbaar wordt verklaard. In dit laatste geval dien je heffing op de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid te betalen. Dit kan Vlaams of gemeentelijk zijn. Heeft het lokale bestuur van je gemeente een eigen heffing vastgelegd, dan betaal je die gemeentelijke heefing. Anders betaal je de Vlaamse heffing.

De gemeenten met een eigen heffing bepalen zelf onder welke voorwaarden een opschorting of vrijstelling van die heffing mogelijk is. De Vlaamse heffing kan worden opgeschort voor twee jaar bij gewone renovatiewerken of nieuwe eigenaars en voor vier jaar bij omvangrijke werken waarbij meerdere woningen betrokken zijn of als er een omgevingsvergunning nodig is.

Bij een vrijstelling valt de heffing weg en moet de eigenaar nooit met terugwerkende kracht betalen. Maar als de woning na de opschortingsperiode niet in orde is, moet de eigenaar alle opgeschorte heffingen alsnog betalen.

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be